• Küttepuude tootmine
  • Raietööd
  • Metsahooldus
  • Lumekoristus
  • Transport
  • Niitmine
  • Aiamaade hooldamine
  • Hekkide hooldamine